Chusteczki czyszcząco-dezynfekujące TUBA 100 szt. ITSEPTIC do sprzętów biurowych także wrażliwych na alkohol

Przeznaczenie   cyfrowe aparaty kompaktowe, Foto, monitory, notebooki, RTV, tablety, telefony komórkowe, telewizory LCD i plazmowe
Chusteczki nasączone nie zawierającym aldehydów biobójczym płynem dezynfekującym. Produkt wykazuje działanie bakteriobójcze, a także grzybobójcze wobec grzybów drożdżopodobnych. Chusteczki przeznaczone są do dezynfekcji powierzchni, w szczególności wykonanych z wrażliwych na alkohol tworzyw sztucznych, takich jak: ekrany LCD/PLASMA/OLED, w tym ekrany dotykowe oraz obudowy smartfonów, tabletów, notebooków. Przeznaczone także do dezynfekcji sprzętów i powierzchni w biurach, placówkach edukacyjnych, handlowych i rekreacyjnych (kluby fitness i solaria). Produkt może być stosowany do dezynfekcji powierzchni w zakładach opieki zdrowotnej i innych placówkach związanych z ochroną zdrowia (z wyłączeniem dezynfekcji wyrobów medycznych) oraz stosowany na powierzchnie mające kontakt z żywnością i środkami żywienia zwierząt. Idealne do dezynfekcji blatów, klamek, poręczy, uchwytów czy też przycisków w windzie. Wielkość idealna do samochodu czy plecaka. —wietnie sprawdza się w każdej sytuacji poza domem, kiedy musimy się przemieszczać. Wygodne w użyciu i przechowywaniu. Produkt posiada pozwolenie wydane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. 
Sposób użycia
Produkt gotowy do użycia. Pierwszą chusteczkę należy wysunąć ze środka rolki. Przetrzeć przedmioty i powierzchnie, aż do ich całkowitego zwilżenia. Stosować chusteczki tylko w stanie wilgotnym. Chusteczki wysuszone nie zapewniają działania dezynfekującego. Po upływie wymaganego czasu dezynfekcji nadmiar preparatu usunąć za pomocą suchej chusteczki w celu osiągnięcia efektu bezsmugowego wyczyszczenia. W przypadku stosowania na urządzeniach zasilanych prądem, przed użyciem przeczytać wskazówki producenta dotyczące czyszczenia urządzenia. Podczas czyszczenia urządzenie musi pozostać wyłączone. Poczekać, aż ostygnie. W obszarze medycznym, przed zastosowaniem produktu powierzchnie należy wstępnie oczyścić. W przypadku powierzchni mających kontakt z żywnością, po osiągnięciu wymaganego czasu dezynfekcji spłukać wodą o jakości wody pitnej. Wentylacja pomieszczeń nie jest wymagana. Po użyciu, szczelnie zamknąć pojemnik, by zapobiec wysychaniu chusteczek. Produkt działa bakteriobójczo w czasie 5 minut, bójczo wobec grzybów drożdżopodobnych w czasie 15 minut.
Ostrzeżenia
Przy nieprawidłowym użyciu i wystąpieniu niepokojących objawów lub w wypadkach wątpliwych zasięgnąć rady lekarza. W kontakcie z oczami wypłukać obficie dużą ilością wody (10 15 min.). Chronić niepodrażnione oko, wyjąć szkła kontaktowe. 
Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach przy prawidłowym użyciu produktu.
Substancja czynna w 100 g produktu: 
Chlorek didecylodimetyloamonu, CAS: 7173-51-5 [zaw. 0,06 g/100g].
Czwartorzędowe związki amonowe, benzylo-C12-16-alkilodimetylowe, chlorki, CAS: 68424-85-1 [zaw. 0,06 g/100g]. Czwartorzędowe związki amoniowe, C12-14-alkilo[(etylofenylo)metylo]dimetylowe, chlorki CAS: 85409-23-0 [zaw. 0,06 g/100g].


hp 4201429